Získali jsme prestižní mezinárodní ocenění - Evropský certifikát kvality
Za eTwinningové projekty „A wonderful journey“ a „Christmas is coming in our country!“, které byly realizovány s žáky 8. a 9. ročníků ve výuce anglického jazyka, byl naší škole udělen prestižní evropský certifikát kvality, tzv. European Quality Label. Toto ocenění je důkazem toho, že práce pedagoga i studentů zapojených do projektu odpovídá vysokým evropským měřítkům.
Naše projekty budou zveřejněny ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net jako příklady vynikající praxe.
Všechny žádosti o certifikát kvality jsou hodnoceny nezávislou komisí složenou z mezinárodních odborníků působících v oblasti vzdělávání, členů národních podpůrných středisek a zkušených učitelů.

A jaká kritéria musely naše projekty splnit, aby jim byl udělen certifikát kvality?

1) Pedagogická inovace
Projekt má originální téma a využívá řadu metodických postupů. Hlavní roli hrají žáci. Žáci komunikují s partnery a spolupracují různými způsoby, např. shromažďují informace, řeší problémy, zkoumají možnosti a porovnávají.
2) Začlenění do vzdělávacího plánu
Projekt musí být vhodně začleněn do školního vzdělávacího plánu. Většina práce na projektu se odehrává během vyučování. Žáci si prací na projektu rozvíjejí rozličné dovednosti a kompetence. Učitel vysvětlil a zdokumentoval pedagogický rámec projektu.
3) Spolupráce partnerských škol
Spolupráce neznamená pouhou komunikaci partnerů. Partnerské školy spolupracují na realizaci společných aktivit. Partneři nejsou pouhými příjemci informací a výsledkem společných aktivit je hmatatelný výstup.
4) Využití moderních technologií
Moderní technologie pomáhají partnerům dosáhnout pedagogických cílů a využité ICT nástroje umožňují partnerům lepší vzájemnou spolupráci.
5) Výsledky, přínos a dokumentace
Viditelné výsledků projektu jsou zveřejněny online formou. Nezbytné je zapojení žáků do platformy TwinSpace. Všechny fáze projektu jsou pečlivě zdokumentovány, a to včetně plánování, popisu aktivit, evaluace a zpětné vazby. Nedílnou součástí je rovněž zhodnocení a zveřejnění toho, jaký dopad měl projekt na účastníky – žáky i učitele.
Podrobnosti k oceněným projektům najdete zde: zsmilenova.cz/zakladni-skola/projekty-eu
Mgr. Petra Píštěková