V uplynulém školním roce se žáci naší školy v rámci výuky anglického jazyka zapojili do několika mezinárodních eTwinningových projektů, v nichž spolupracovali s vrstevníky ze Španělska, Itálie, Francie, Belgie, Finska, Srbska, Chorvatska, Slovenska, Turecka a mnoha dalších zemí. Bližší informace o projektech i jejich výstupy byly již dříve publikovány v sekci EU projekty na webových stránkách školy.

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České Republice nyní oznámilo výsledky hodnocení žádostí o certifikát Quality Label 2020. I přes komplikace, které na jaře způsobila nařízená distanční výuka, se nám všechny započaté projekty podařilo zdárně dokončit.

Hodnocení kvality projektů probíhá na základě kritérií stanovených Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning pro všechny zúčastněné země. Každá přihláška je hodnocena třemi nezávislými hodnotiteli.

A jaká jsou kritéria pro udělení certifikátu?

Projekt musí být hodnocen jako vynikající v těchto aspektech: inovativní a tvořivý pedagogický přístup, začlenění do vzdělávacího plánu, spolupráce mezi partnerskými školami, tvůrčí využití ICT, dlouhodobý dopad a přenosnost projektu, výsledky a přínos.
Velmi nás těší, že tři naše projekty splnily tato náročná kritéria a byl jim udělen Certifikát kvality.

Jednalo se o tyto projekty:
a) Be my tour guide in your town! , na kterém se podíleli žáci současné 9.D.
b) No man is an island, do kterého se zapojily dívky z 9. B.
c) Let´s talk about our X-mas traditions, na němž se podíleli žáci za sedmého až devátého ročníku.

Všem studentům, kteří se na projektu podíleli, patří velká pochvala a poděkování za kvalitně odvedenou mnohaměsíční práci.

Mgr. Petra Píštěková