I letos si Mikuláš udělal čas na děti z naší školy a rozdával dárky těm, kteří se během roku snažili a příliš nezlobili. Současná situace mu příchod sice ztížila, ale Mikuláš se nenechal zaskočit, pořídil si moderní techniku a návštěvu ve třídách zvládl pomocí živých vstupů přímo na plátna našich učeben.

Čerti se proháněli po prázdných chodbách, zlobivé žáky plašili alespoň bušením na dveře a strašením z bezpečné vzdálenosti s řádnými ochrannými pomůckami, jak se na slušně vychované čerty patří a andělé poletovali kolem a dohlíželi na to, že všichni dodržují hygienická pravidla přesně podle Mikulášových pokynů.

Celá akce se podle Mikuláše zdařila, čerti si pochvalovali vystrašené žáky a andělé zase rozdané odměny.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným žákům devátých tříd, kteří se podíleli na přípravě letošního Mikuláše, učitelům, kteří umožnili živé vstupy do svých hodin a především paní učitelce Lehotské, která celou akci vzala pod svá křídla.

Doufáme, že jste si den užili a snad se bude Mikuláš za rok moci pohybovat již zaplněnými chodbami.