Na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu se s účinností
od středy 11.3. 2020 uzavírá škola.

Znamená to:
    ruší se veškerá výuka
    družina i jídelna jsou mimo provoz
    dětem jsou odhlášeny obědy
    jsou zrušeny i odpolední mimoškolní aktivity našich žáků v prostorách školy
(průběh kroužků probíhajících v CVČ sledujte na jejich webových stránkách)

Žádáme Vás o průběžné sledování webových stránek a elektronické žákovské knížky, do které budeme umisťovat aktuální informace a pokyny.

Dále Vám sdělujeme, že touto cestou budou zadávány dětem úkoly a práce k výuce doma.
Vedení školy