Vzhledem k návratu žáků do školy, je potřeba si ZNOVU PŘIHLÁSIT OBĚDY na strava.cz (kde máte také přehled o výši konta a odebraných obědech), nebo u stravovací referentky paní Procházkové na tel. 548422946. Odhlásit a přihlásit obědy je možné vždy do 12:30 hod předchozího dne.

Během prezenční výuky se obědy vydávají v jídelně.
V týdnu distanční výuky si mohou žáci oběd vyzvednout u venkovního okénka do jídlonosičů v době od 12:20 – 13:20 hod.

Zemanová Šárka
vedoucí ŠJ