Přírodovědná turistická exkurze do Moravského krasu
Ve dnech 24. – 26. září 2019 se žáci devátých ročníků zúčastnili exkurze v Moravském krasu.
První den jsme jeli vlakem z Brna do Adamova, kde jsme prošli Josefovským údolím k Františkově huti a vývěrům Jedovnického potoka. Během cesty jsme si „prolezli“ jeskyni Jáchymka, podívali jsme se ke vstupu do Býčí skály a k jeskyni Kostelík.
Dále jsme pokračovali autobusem do Křtin, kde jsme přestoupili na autobus do Jedovnic. V Jedovnicích jsme se ubytovali v ATC Olšovec a odpoledne jsme se šli podívat k Rudickému propadání a na skalní útvar Kolíbky.
Druhý den jsme jeli autobusem do Sloupu, kde jsme si prošli jeskyně Sloupsko-šošůvského jeskynního systému. Po výborném obědě v hotelu Broušek jsme se vydali na cestu zpět do Brna.
Žáci si zaslouží pochvalu za přípravu referátů a chování na exkurzi. Děkujeme a těšíme se na další společné akce.
Mgr. Jana Kapounková, Mgr. Petra Petříková, Mgr. Andrea Zachovalová a Mgr. Mirek Havlíček