Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace

Datum: 22. 9. 2020

Rozhodnutí o vyhlášení volného dne ředitelem školy

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění oznamuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Brno, Milénova 14, že na den 2. 10. 2020 vyhlašuje z organizačních důvodů volný den pro žáky.

Ředitelství školy také oznamuje, že školní družina a školní jídelna bude v tento den mimo provoz. Strávníkům jsou obědy na tento den automaticky odhlášeny.

  

 

                                 Mgr. Jiří Křenek
                                   ředitel školy