Rozhodnutí o vyhlášení volného dne ředitelem školy

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
oznamuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Brno, Milénova 14,
že na den 5. 10. 2018 vyhlašuje z organizačních důvodů

volný den pro žáky.

Ředitelství školy také oznamuje, že školní jídelna a školní družina bude v tento den mimo provoz.