Již tradičně se vybraní žáci devátých ročníků aktivně účastní této známé charitativní sbírky na pomoc nevidomým. S pokladničkou a táckem s drobnými předměty na prodej jste je mohli potkat v ulicích naší městské části v úterý 8. 9. 2020. Akce se vydařila, o čemž svědčila váha přinesených pokladniček, kam lidé mohli vhazovat své příspěvky.

 Sbírky se účastnili: Natálie Beranová, Kristýna Jelínková, Edita Smetanová, Zuzana Sovová, Jakub Zajíček, Vilém Lacina, Pavel Žovinec, Oliver Svoboda, Valentina Pavlíková, Izabela Gloserová, Kateřina Štěpánková, Veronika Horná.

 Děkujeme za spolupráci a pomoc dobré věci.

Mgr. Lenka Baranová