V úterý 10.9.2019 opět vylétly do ulic Lesné a Černých Polí světlušky – žáci našich devátých tříd. Letos se akce zúčastnilo 6 dvojic dobrovolníků z 9.A, 9.B a 9.C. Nabízeli sbírkové předměty jako např. náramky, karty, propisky, píšťalky… Velký zájem byl o zubní kartáčky a ponožky. Výtěžek z této sbírky bude použit pro potřeby nevidomých a slabozrakých. Jen pro doplnění – naše škola se sbírky účastní už po třinácté, celková částka, kterou naše děti vybraly během předchozích let je 228 526,- Kč. Všem žákům děkujeme za spolupráci.

Iva Ondrůšková