Novinky

Mezinárodní projekt A wonderful journey – eTwinning

Náhrada za den otevřených dveří

Zeměpisná olympiáda- městské kolo 2021

Výsledky dotazníku – distanční výuka

Christmas is coming in our country! – eTwinningový projekt na ZŠ Milénova

Získali jsme certifikát European Quality Label

Mikuláš 2020

Certifikát Quality Label – významné ocenění pro ZŠ Milénova

Ředitelské volno 2. 10. 2020

"Adapťák" prvňáčků z I.A

RF Odznaku všestrannosti 9. místo družstva

Sbírkový den pro světlušku 2020

1 / 26