Vážení rodiče,
děkujeme všem, kteří se zúčastnili průzkumu ohledně distanční výuky.
Dotazník vyplnilo 202 rodičů a níže přikládáme grafické vyjádření odpovědí:

Vysledky dotazniku

Na základě Vaší zpětné vazby jsme reagovali několika změnami:

-ve čtvrtém a šestém ročníku jsme navýšili od 8. 2. 2021 počet online hodin týdně
-s pedagogy jsme probrali množství zadávané samostatné práce a způsoby jejího zadávání
-pedagogové budou mívat v online hodinách zapnutou kameru
-zadávání práce do hudební, tělesné a výtvarné výchovy, pracovních činností a světa práce jsou řešeny motivačními činnostmi, které slouží k získání podkladů pro hodnocení z těchto předmětů na vysvědčení

V případě dalších postřehů, připomínek a námětů jsme Vám kdykoliv k dispozici.