Dne 17. února 2021 se přes informační systém MUNI (Masarykova univerzita) uskutečnilo online formou městské kolo Zeměpisné olympiády. Za naši školu soutěžilo 9 žáků ve třech kategoriích.

Soutěž probíhala podobnou formou jako v předcházejících letech, pouze v online prostoru. Žáci měli možnost za tři soutěžní části získat maximálně 100bodů. Všichni naši soutěžící byli úspěšní řešitelé s více jak 50% body. Výsledky https://www.zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml

Nejlépe se umístili žáci 7. ročníků. Davidu Masaříkovi (80,5bodu), na 4. místě, „utekl“ postup do krajského kola o 2,5bodu. Martin Mašek (78,5b) obsadil 12. místo a Šimon Souček (77,5b) 13. místo ze 47 soutěžích.

Nejvíce bodů získal v kategorii 8. a 9. ročníků Pavel Žovinec (83,1b) na 22. místě. Matyáš Kraus (81,5b) obsadil 29. místo a Veronika Chajdová (79,1b) 33. místo z 54 soutěžících.

Dařilo se i nejmladším, žákům 6. tříd. Alena Poláchová mezi 46 soutěžícími skončila (81,5b) na 19. místě, František Dvořák (73,5b) na 27. místě a Kryštof Adamec (59b) na 39. místě ze 46 soutěžících. Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za individuální přípravu.

Městskému kolu předcházelo pro zájemce 28. ledna kolo školní, taktéž netradičně - online formou. V kategorii 6. tříd se zúčastnilo 6 žáků a v kategorii 8. + 9. třída 7 žáků. Nejúspěšnější byli nominováni do městského kola.

Jana Kapounková a Petra Petříková.