V této nelehké době dostáváme i pozitivní zprávy, které nás povzbudí a motivují k další práci.
Tady je jedna z nich:

Evropská komise pro mezinárodní vzdělávací projekty eTwinning ohodnotila práci našich žáků na celoročním mezinárodním projektu „Be my tour guide in tour town!“.

Obdrželi jsme Evropský certifikát kvality, tzv. European Quality Label. Je to již druhé ocenění, které jsme za tento projekt získali. Dosáhl tak vynikající kvality nejen na úrovni národní, ale následně i celoevropské.

Do projektu byli zapojeni žáci 9.D pod vedením Mgr. Petry Píštěkové, která je i autorkou projektu. Veškeré aktivity a komunikace s projektovými partnery v zahraničí byly realizovány v anglickém jazyce.

Dovolujeme si citovat z dopisu národního podpůrného střediska pro eTwinning:

„Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu „Be my tour guide in tour town!“ byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality. Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům. Váš projekt bude zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.“

Mgr. Petra Píštěková