Informace o zahájení školního roku 2021/2022 pro první ročníky

Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021 na hřišti u naší školy. Přijďte prosím mezi 7,30 - 7,45 hod. Budou na vás čekat naši nejstarší žáci s cedulkami se jmény dětí. Vy si najdete jméno Vašeho dítěte a „váš“ deváťák vás (dítě a rodiče) zavede až do třídy.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci mohou každého žáka do třídy doprovázet maximálně dvě osoby. Apelujeme na zástupce žáků, aby počet přítomných osob minimalizovali na nejmenší možnou míru. Z důvodu dodržování hygienických zásad je nutno, aby doprovod žáků při vstupu do budovy školy použil respirátor a měl jej nasazený po celou dobu přítomnosti ve škole. I děti musí mít ve společných prostorách nasazené roušky. Žáci i rodiče ve třídě obdrží potřebné informace a pokyny ke zdárnému zahájení školní docházky. Předpokládané ukončení prvního dne bude kolem 9:00 hod. Oběd bude první den formou studeného balíčku od 9,50 hod.

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 bude vyučování v prvních ročnících do 9:40. V tento den proběhne testování žáků.
V pátek 3. 9. 2021 bude vyučování do 10:45. Po skončení výuky každý den navazuje pro přihlášené děti družina.
Družina funguje hned od 1. září od 6,30 – 17 hod. V ranní družině před začátkem výuky a v koncové družině, po 15 hod., budou muset mít děti opět nasazenou roušku, protože kolektivy budou promíchané.
Od pondělí 6. 9. 2021 probíhá výuka dle rozvrhu třídy.
Ve dnech 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021 proběhne další testování žáků.