Přijďte nás navštívit

Podporujeme sport

Naše školka

Máme talenty!

Hrajeme volejbal!

Elektronická žákovská knížka - vstup

Informace pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

Vyhlášení voleb do školské rady

Používání ochranných pomůcek úst a nosu je povinné ve všech prostorách školy.

  
Úřední hodiny kanceláře školy
Pondělí a středa 8:00-15:00 hodin