Novinky

Šplh na tyči, obvodní kolo pro II. stupeň 2023

Předávání slabikářů - I. B

Šplh na tyči, školní kola 2023

Žáci V.C v knihovně J. Mahena

Den otevřených dveří 21. 11. 2023

Setkání s odborníky - Armáda ČR

Žáci devátých tříd v mešitě

Halloweenský den na ZŠ

Setkání s odborníky

Seiferos

Žáci sedmých ročníků v ZOO

Vánoční jarmark 8. 12. 2023

1 / 9