Projekt EU

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Mateřská škola je zapojena do projektu “ PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

Získejme zkušenosti v evropských školkách

Mateřská škola ve školním roce 2014/15 realizuje projekt, který je hrazen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výzvu k podávání žádosti o podporu vyhlásilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy na konci roku 2013 a naše škola byla se svým projektem „Získejme zkušenosti v evropských školkách“ mezi úspěšnými žadateli.

Náplní projektu jsou stáže našich učitelek v zahraničních mateřských školách, kde budou sledovat výchovně-vzdělávací proces, mohou se zapojit do pedagogického procesu a diskutovat s pedagogy, vedením škol i se zřizovateli.

Cílem projektu je porovnávání výchovně-vzdělávacích systémů v různých evropských zemích, implementace získaných zkušeností do našeho Školního vzdělávacího programu a využití nových poznatků při vlastní práci s dětmi.

Celý projekt bude ukončen v červnu 2015 závěrečnou konferencí, na kterou se sjedou zástupci hostitelských zahraničních škol, učitelky a vedoucí pracovníci mateřských škol, zapojených do projektu, zřizovatelé i další odborná veřejnost.

Za realizační tým projektu Mgr. Eva Krupková

Fotografie z Evropských školek navštívených v rámci projektu našim realizačním týmem: