2. stupeň ZŠ — třídní učitelé

Všichni pracovníci mají e-mailovou schránku ve formátu "jmeno@zsmilenova.cz". Bez diakritiky. Seznam jmen je uvedený v tabulce níže.

Třída Jméno Kontakt Předmět / funkce Jméno emailu
VI.A Mgr. Julie Vlková 548 422 943 M, F vlkova
VI.B Mgr. Lenka Baranová 548 422 940 Ov, Ro, Tv baranova
VI.C Mgr. Václav Starý 548 422 949 Tv, Ro stary
VII.A Mgr. Zlatuše Bytešníková 548 422 941 D, Vv bytesnikova
VII.B Mgr. Ivana Ondrůšková 548 422 941 D, Nj, Rj ondruskova
VII.C Mgr. Andrea Zachovalová 548 422 940 Př, Tv zachovalova
VIII.A RNDr. Zuzana Mijatovićová 548 422 943 M, F mijatovicova
VIII.B Mgr. Jarmila Koreňová 548 422 936 Čj, D, Rj korenova
VIII.C Mgr. Kateřina Nálezková 548 422 943 M, Tv knalezkova
IX.A Mgr. Alena Musilová 548 422 941 Čj, Hv musilova
IX.B Mgr. Petra Petříková 548 422 940 Př, Z, Ro, Sp petrikova
IX.C Mgr. Jana Hulíková 548 422 935 Čj, výchovný poradce 6.- 9. roč. hulikova

2. stupeň ZŠ — netřídní učitelé

Jméno Kontakt Předmět / fu Jméno emailu
Mgr. Jiří Křenek 548 422 932 M, ředitel školy krenek
Mgr. Michal Pokorný 548 422 934 Tv, zástupce pro 2.stupeň pokorny
Mgr. Jana Hulíková 548 422 935 ČJ, výchovný poradce 6.- 9. roč. hulikova
Mgr. Jana Nálezková 548 422 935 M, F, metodik prevence nalezkova
Mgr. Jan Bednář 548 422 949 Tv, Inf, Sp bednar
Mgr. Svatava Čuprová 548 422 936 AJ, Čj cuprova
Mgr. Miroslav Havlíček 548 422 936 Aj, Inf, Sp havlicek
Mgr. Hana Charvátová 548 422 936 Nj charvatova
Mgr. Jana Kapounková 548 422 940 Tv, Z kapounkova
Mgr. Radovan Kolbaba 548 422 939 Aj, D kolbaba
Mgr. Miriam Kudrnová 548 422 941 Čj, Hv kudrnova
Mgr. Věra Nováčková 548 422 940 Nj, Tv, Ro, Sp vnovackova
Mgr. Jiří Novotný 548 422 943 Ch, Př, Sp novotny
Mgr. Petra Pištěková 548 422 939 Aj pistekova
Mgr. Eliška Saitlová 548 422 939 Aj, Nj saitlova
Mgr. Bc. Kateřina Slívová 548 422 935 Aj, Čj slivova
Mgr. Michaela Měchurová 548 422 943 Inf mechurova
Mgr. Milena Vořechovská 548 422 936 Aj, Čj, Ov vorechovska
Mgr. Ivana Vojtěšková 548 422 941 Vv vojteskova
Zora Barkerová 548 422 939 asistent barkerova
Mgr. Jana Levíčková 548 422 936 asistentka levickova