2. stupeň ZŠ — třídní učitelé

Všichni pracovníci mají e-mailovou schránku ve formátu "jmeno@zsmilenova.cz". Bez diakritiky. Seznam jmen je uvedený v tabulce níže.

Třída Jméno Kontakt Předmět / funkce Jméno emailu
VI.A Mgr. Zlatuše Bytešníková 548 422 941 bytesnikova
VI.B Mgr. Ivana Ondrůšková 548 422 941 ondruskova
VI.C Mgr. Andrea Zachovalová 548 422 940 zachovalova
VII.A RnDr. Zuzana Mijatovićová 548 422 943 mijatovicova
VII.B Mgr. Jarmila Koreňová 548 422 936 korenova
VII.C Mgr. Kateřina Nálezková 548 422 943 knalezkova
VIII.A Mgr. Alena Musilová 548 422 941 musilova
VIII.B Mgr. Petra Petříková 548 422 940 petrikova
VIII.C Mgr. Magda Uherova 548 422 943 pojerova
IX.A Mgr. Hana Charvátová 548 422 939 charvatova
IX.B Mgr. Jiří Novotný 548 422 939 novotny
IX.C Mgr. Václav Starý 548 422 949 stary

2. stupeň ZŠ — netřídní učitelé

Jméno Kontakt Předmět / fu Jméno emailu
Mgr. Jiří Křenek 548 422 932 M, ředitel školy krenek
Mgr. Michal Pokorný 548 422 934 TV, OV, zástupce pro 2.stupeň pokorny
Mgr. Jana Hulíková 548 422 935 ČJ, D, výchovný poradce 6.- 9. roč. hulikova
Mgr. Jana Nálezková 548 422 935 M, F, metodik prevence nalezkova
Mgr. Jiří Novotný 548 422 943 CH, PŘ, SP novotny
Mgr. Petra Pištěková 548 422 939 AJ pistekova
Mgr. Helena Niznerová 548 422 945 AJ niznerova
Mgr. Lenka Baranová 548 422 940 Ov, Tv baranova
Mgr. Jana Kapounková 548 422 940 Z, Tv kapounkova
Mgr. Věra Nováčková 548 422 940 Nj, Tv vnovackova
Mgr. Jan Bednář 548 422 949 Tv, Ro bednar
Mgr. Ivana Vojtěšková 548 422 941 Vv vojteskova
Jana Levíčková 548 422 936 asistentka levickova
Mgr. Svatava Čuprová 548 422 936 AJ, Čj cuprova
Mgr. Kateřina Slívová 548 422 936 AJ, Čj, Ov slivova
Mgr. Miroslav Havlíček 548 422 936 Aj, Inf havlicek
Mgr. Michaela Kunhartová 548 422 936 M, Inf kunhartova
Mgr. Markéta Oumarová 548 422 939 Hv, asistentka oumarova
Mgr. Julie Vlková 548 422 943 M, F vlkova