2. stupeň ZŠ — třídní učitelé

Všichni pracovníci mají e-mailovou schránku ve formátu "jmeno@zsmilenova.cz". Bez diakritiky. Seznam jmen je uvedený v tabulce níže.

Třída Jméno Kontakt Předmět / funkce Jméno emailu
VI.A RnDr. Zuzana Mijatovićová 548 422 943 M, F mijatovicova
VI.B Mgr. Jarmila Koreňová 548 422 936 Čj, D, Ru korenova
VI.C Mgr. Kateřina Nálezková 548 422 935 M, Tv knalezkova
VII.A Mgr. Alena Musilová 548 422 941 Čj, Hv musilova
VII.B Mgr. Petra Petříková 548 422 940 Př, Z, Ov petrikova
VII.C Mgr. Magda Pojerová 548 422 943 M, Tv pojerova
VIII.A Mgr. Hana Charvátová 548 422 939 Ov, Nj charvatova
VIII.B Mgr. Hana Mendlíková 548 422 939 Aj mendlikova
VIII.C Mgr. Václav Starý 548 422 949 Tv stary
IX.A Mgr. Julie Vlková 548 422 943 M, F vlkova
IX.B Mgr. Marcela Lehotská 548 422 943 M, Hv, dramatická výchova lehotska
IX.C Mgr. Andrea Zachovalová 548 422 940 Př, Tv zachovalova
IX.D Mgr. Lenka Baranová 548 422 940 Tv, OV, Plavání baranova

2. stupeň ZŠ — netřídní učitelé

Jméno Kontakt Předmět / fu Jméno emailu
Mgr. Jiří Křenek 548 422 932 M, ředitel školy krenek
Mgr. Michal Pokorný 548 422 934 TV, OV, zástupce pro 2.stupeň pokorny
Mgr. Jana Hulíková 548 422 935 ČJ, D, výchovný poradce 6.- 9. roč. hulikova
Mgr. Jana Nálezková 548 422 935 M, F, Metodik prevence nalezkova
Mgr. Jiří Novotný 548 422 943 CH, PŘ, SP novotny
Mgr. Petr Horáček 548 422 943 Inf, Sp, metodik ICT horacek
Mgr. Petra Pištěková 548 422 939 AJ pistekova
Mgr. Andrea Dohnálková 548 422 939 AJ labadiova
Mgr. Mája Marinova 548 422 939 AJ ochmannova
Mgr. Jana Kapounková 548 422 940 Z, Tv kapounkova
Mgr. Věra Nováčková 548 422 936 Nj, Tv vnovackova
Bc. Jan Bednář 548 422 949 Tv, Ro bednar
Mgr. Ivana Vojtěšková 548 422 941 Vv vojteskova
Jana Levíčková 548 422 936 asistentka levickova
Mgr. Svatava Čuprová 548 422 936 AJ, Čj cuprova
Mgr. Kateřina Slívová 548 422 936 AJ, Čj, Ov slivova
Mgr. Miroslav Havlíček 548 422 936 Aj, Inf havlicek
Mgr. Ivana Ondrůšková 548 422 941 Nj, Rj, D, Sp ondruskova
Mgr. Zlatuše Bytešníková 548 422 941 D, VV bytesnikova