1. stupeň ZŠ — třídní učitelé

Všichni pracovníci mají e-mailovou schránku ve formátu "jmeno@zsmilenova.cz". Bez diakritiky. Seznam jmen je uvedený v tabulce níže.

Třída Jméno Kontakt Předmět / funkce Jméno emailu
I.A Mgr. Žaneta Matoušková matouskova
I.B Mgr. Petra Wechslerová wechslerova
I.C Mgr. Eva Nováčková metodik prevence 1.- 5. roč. novackova
II.A Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Dočekalová docekalova
II.B Mgr. Ludmila Vaňková vankova
II.C Mgr. Eva Kuncová kuncova
III.A Mgr. Iva Stříbrná stribrna
III.B Mgr. Zita Šulcová zita.sulcova
III.C Mgr. Michaela Zřídkaveselá výchovný poradce 1.- 5. roč. zridkavesela
IV.A Mgr. et Mgr. Veronika Špatná spatna
IV.B Mgr. Jana Míčková mickova
IV.C Mgr. Andrea Tošenovjanová tosenovjanova
V.A Mgr. Eva Leblová leblova
V.B Mgr. Eliška Havelková havelkova
V.C Mgr. Markéta Babičková babickova

1. stupeň ZŠ — netřídní učitelé

Jméno Kontakt Předmět / funkce Jméno emailu
Mgr. Marcela Hurytová 548 422 934 zástupce pro I. stupeň, AJ hurytova
Mgr. Hana Charvátová 548 422 939 AJ charvatova
Mgr. Hana Mendlíková 548 422 939 AJ mendlikova
Sylvie Neumannová 548 422 945 asistentka neumannova
Jana Strážnická 548 422 945 asistentka, vychovatelka straznicka
Mgr. Svatava Čuprová 548 422 936 Aj cuprova
Mgr. Kateřina Nálezková 548 422 943 TV, M knalezkova
Mgr. Terezie Leščinská 548 422 938 speciální pedagožka lescinska
Mgr. Radka Retková 548 422 938 speciální pedagožka, logopedka retkova
Klára Adametzová 548 422 930 asistentka, vychovatelka adametzova
Šárka Drábková 548 422 945 asistentka
Mgr. Jana Kosová 548 422 930 asistentka, vychovatelka
Jana Hlávková 548 422 930 asistentka, vychovatelka
Mgr. Miroslav Havlíček 548 422 936 Inf
Mgr. Jan Bednář 548 422 949 Inf
Mgr. Michaela Kunhartová 548 422 936 Inf
Mgr. Helena Niznerová 548 422 945 Aj