1. stupeň ZŠ — třídní učitelé

Všichni pracovníci mají e-mailovou schránku ve formátu "jmeno@zsmilenova.cz". Bez diakritiky. Seznam jmen je uvedený v tabulce níže.

Třída Jméno Kontakt Předmět / funkce Jméno emailu
I.A Mgr. et Mgr. Soňa Dočekalová 548 422 945 docekalova
I.B Mgr. Ludmila Vaňková 548 422 937 vankova
I.C Mgr. Eva Kuncová 548 422 945 kuncova
II.A PaedDr. Iva Stříbrná 548 422 937 stribrna
II.B Mgr. Zita Šulcová 548 422 937 zita.sulcova
II.C Mgr. Michaela Zřídkaveselá 548 422 937 vých. poradce 1. – 5. třída zridkavesela
III.A Mgr. Petra Wechslerová 548 422 945 wechslerova
III.B Mgr. Jana Míčková 548 422 945 mickova
III.C Mgr. Eva Nováčková 548 422 945 metodik prevence novackova
IV.A Mgr. Eva Leblová 548 422 940 leblova
IV.B Mgr. Eliška Brenkusová 548 422 937 brenkusova
IV.C Mgr. Markéta Babičková 548 422 945 babickova
V.A Mgr. Ivana Brzobohatá 548 422 940 brzobohata
V.B Mgr. et Mgr. Veronika Špatná 548 422 945 spatna
V.C Mgr. Žaneta Matoušková 548 422 945 matouskova

1. stupeň ZŠ — netřídní učitelé

Jméno Kontakt Předmět / funkce Jméno emailu
Mgr. Marcela Hurytová 548 422 934 zástupce pro I. stupeň, AJ hurytova
Mgr. Hana Charvátová 548 422 939 AJ charvatova
Mgr. Hana Mendlíková 548 422 939 AJ mendlikova
Mgr. Andrea Dohnálková 548 422 939 AJ labadiova
Mgr. Mája Marinova 548 422 939 AJ marinova
Sylvie Neumanová 548 422 945 asistentka neumannova
Jana Jeglová 548 422 945 asistentka jeglova
Martina Pospíšilová 548 422 945 asistetnka mpospisilova
Jana Škaroupková 548 422 945 asistentka skaroupkova
Mgr. Magda Pojerová 548 422 943 M, TV pojerova
Mgr. Svatava Čuprová 548 422 936 Aj, Čj cuprova
Mgr. Kateřina Slívová 548 422 936 Aj, Čj, Ov slivova
Mgr. Kateřina Nálezková 548 422 935 TV, M knalezkova
Mgr. Petra Selingerová 548 422 940 speciální pedagožka, logopedka kachlikova
Mgr. Ratka Retková 548 422 938 speciální pedagožka, logopedka retkova