Zahájení školního roku: 1. 9. 2020

Prázdniny

podzimní: 29. 10. a 30. 10. 2020
vánoční: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 (vyučování od pondělí 4. 1. 2021)
pololetní: pátek 29. 1. 2021
jarní: 22. 2. – 28. 2. 2021
velikonoční: 1. 4. 2021 – 2. 4. 2021
letní: 1. 7. – 31. 8. 2021
Klasifikační pedagogické rady: 10. 11., 25. 1., 20. 4., 23. 6.
Třídní schůzky a hovorové hodiny: 15. 9., 8. 12., 16. 3., 11. 5.

Zahájení školního roku: 1. 9. 2021