Zahájení školního roku: 1. 9. 2021

Prázdniny

podzimní: 27. 10. a 29. 10. 2021
vánoční: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (vyučování od pondělí 3. 1. 2022)
pololetní: pátek 4. 2. 2022
jarní: 7. 3. – 13. 3. 2022
velikonoční: 14. 4. 2022
letní: 1. 7. – 31. 8. 2022
Klasifikační pedagogické rady: 9.11. 2021, 25.1.2022, 23.6. 2022
Třídní schůzky a hovorové hodiny: 7.12.2021, 22.3.2022, 10.5. 2022

Zahájení školního roku: 1. 9. 2022