Zápis žáků do školní družiny na školní rok 2022 / 2023

Zápis žáků současných I. – IV. ročníků proběhne 2. a 3. 5. 2022 dle informací, které budou poskytnuty Edookitem.

Zápis pro budoucí I. ročníky proběhne v rámci schůzky konané dne 30. 5. 2022.

Zápis žáků do školní družiny na školní rok 2022 / 2023

Vážení rodiče!
Ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2022 proběhne sběr přihlášek k přijímacímu řízení do školní družiny (dále jen ŠD).

I. Fáze – Vydávání přihlášek
Elektronické vydání přihlášky/ zápisního lístku na webových stránkách
ŠD ve formátu pdf. v dokumentech ke stažení

II. Fáze – Sběr přihlášek 2. 5. a 3. 5. 2022

A, Oskenováním vyplněné přihlášky/zápisního lístku s datem 2. 5. nebo 3. 5. 2022 i s podpisem zákonného zástupce, kdy podpis bude stvrzen 1. 9. 2022 a zasláním mailem do 3. 5. 2022 na adresu: bayerova@zsmilenova.cz
Záznamy o uvolňování dítěte ze ŠD NEVYPLŇOVAT!

B, Poštou, rozhoduje datum podání na razítku pošty
(nejpozději 3. 5. 2022)

C, Vhozením do schránky na budově školy,
(nejpozději 3. 5. 2022 do 17 hodin)

III. Fáze – Přijímací řízení
Viz. Kritéria pro přijetí žáka k docházce do školní družiny

Kontakt: bayerova@zsmilenova.cz, tel. 548 422 930