Z rozhodnutí zřizovatele ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 bude přerušen provoz ŠD v době vánočních prázdnin 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022.
Projednáno v radě městské části Brno - sever.

Vážení rodiče!
Družina pro přihlášené žáky je v provozu od 1. 9. 2021 6.30 - 17.00 hodin.
V ranní (6.30 - 7.45) a koncové družině (po 15 hodině), budou muset mít děti nasazenou roušku, protože kolektivy budou promíchané.

Kolektiv ŠD

Vážení rodiče!

Dne 1. 11. 2021 byla doplněna Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině při ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 a to v čl. 5, bod c. Poměrná částka příspěvku činí 7,- Kč na den.