Od 1. 9. 2022 provoz ŠD 6.30 - 17. 00 hodin.

Zápis žáků do školní družiny na školní rok 2023 / 2024

Zápis žáků současných I. – IV. ročníků proběhne 2. a 3. 5. 2023 dle informací, které budou poskytnuty Edookitem.

Zápis pro budoucí I. ročníky proběhne v rámci schůzky konané dne 7. 6. 2023.

Zápis žáků do školní družiny na školní rok 2023 / 2024

Vážení rodiče!
Ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2023 proběhne sběr přihlášek k přijímacímu řízení do školní družiny (dále jen ŠD).

I. Fáze – Vydávání přihlášek
Elektronické vydání přihlášky/ zápisního lístku na webových stránkách
ŠD ve formátu pdf. v dokumentech ke stažení

II. Fáze – Sběr přihlášek 2. 5. a 3. 5. 2023

A, Oskenováním vyplněné přihlášky/zápisního lístku
s datem 2. 5. nebo 3. 5. 2023 i s podpisem zákonného zástupce, kdy podpis bude stvrzen 4. 9. 2023 a zasláním mailem do 3. 5. 2023 na adresu
bayerova@zsmilenova.cz
Záznamy o uvolňování dítěte ze ŠD NEVYPLŇOVAT!

B, Poštou, rozhoduje datum podání na razítku pošty
(nejpozději 3. 5. 2023)

C, Vhozením do schránky na budově školy,
(nejpozději 3. 5. 2023 do 17 hodin)

III. Fáze – Přijímací řízení
Viz. Kritéria pro přijetí žáka k docházce do školní družiny

Kontakt: bayerova@zsmilenova.cz, tel. 548 422 930