Novinky

Republikové finále Odznaku všestrannosti 2023

Návštěva cizojazyčné knihovny v Moravské zemské knihovně

Eurorebus- celostátní finále

Odznak všestrannosti, krajské kolo 2023

Pohár rozhlasu 2023 - obvodní kolo

Fashion week

Eurorebus- krajské kolo Olomouc 2023

Volejbal AŠSK okresní kolo dívek III. kategorie

Soutěž v anglickém jazyce "ENGLISH JUNGLE"

Městské kolo soutěže Babylon aneb Rozumíme si?

Volejbal AŠSK, okresní kolo chlapců IV. kategorie

Volejbal AŠSK, okresní kolo dívek IV. kategorie

1 / 2