Asistentky

Irena Kolaříková - asistentka pedagoga ve třídě Berušek
Ludmila Parasková - asistentka pedagoga ve třídě Sluníček