Asistentky

Irena Kolaříková - asistentka pedagoga ve třídě Motýlků
Ludmila Parasková - asistentka pedagoga ve třídě Sluníček