Učitelé MŠ

Mgr. Eva Krupková
zástupkyně ředitele pro MŠ, učitelka ve třídě Motýlků

Gabriela Hrstková
učitelka ve třídě Sluníček
hrstkova@zsmilenova.cz

Lea Kalinová
učitelka ve třídě Berušek
kalinova@zsmilenova.cz

Bc. Lucie Morysová
učitelka ve třídě Koťátek
morysova@zsmilenova.cz

Bc. Jana Höklová
učitelka ve třídě Slůňátek
hoklova@zsmilenova.cz

Alice Caldaroniová
učitelka ve třídě Berušek
caldaroniova@zsmilenova.cz

Lenka Sekyrová
učitelka ve třídě Motýlků
sekyrova@zsmilenova.cz

Bc. Leona Smetanová
učitelka ve třídě Slůňátek
smetanova@zsmilenova.cz

Šárka Tioková
učitelka ve třídě Sluníček
tiokova@zsmilenova.cz

Bc. Barbora Margoldová
učitelka ve třídě Koťátek
margoldova@zsmilenova.cz