Dne 31.5. se zúčastnili žáci přírodopisné exkurze do okolí Soběšic.
Začátek exkurze byl na louce, kde si žáci mohli síťkou na motýli odchytit několik exemplářů. Vyzkoušeli si, jak je těžké je vzít motýli do rukou, aniž by je poškodili. Naučili se i lovit vodní živočichy a podle úlovku zjistili, že voda v místním rybníku je poměrně čistá. Někteří poprvé viděli živou dospělou pijavici a larvu velké vážky. Dále jsme pozorovali znakoplavky, bruslařky, potápníky, tiplice a další živočichy. Počasí přispělo k tomu, že se výprava povedla.