Minulý týden proběhlo další inspirativní setkání žáků devátých tříd s odborníkem z praxe, tentokrát s nadpraporčíkem z Armády ČR.

Žáci byli seznámeni s možností studia na střední škole v Moravské Třebové, požadavcích na studium a testech tělesné zdatnosti. Zároveň se dozvěděli, jaké jsou možnosti dalšího studia na vysoké škole či uplatnění v armádě v rámci jiných profesí (automechanik, kuchař…).

Setkání bylo plné zajímavých příběhů z profesního života vojáka, žáci se dozvěděli, jak probíhají výsadky, jak vypadá pracovní den vojáka, co patří mezi základní dovednosti vojáka z povolání, na jaké mise a kam jsou vojáci posíláni. Opět měli možnost klást otázky a doptávat se na to, co je zajímalo. Díky tomuto setkání mohli žáci lépe poznat možnosti uplatnění v armádě a mají o něco bližší představu toho, jak vypadá povolání vojáka v realitě. Jsme moc rádi, že byl pan nadpraporčík ochoten věnovat svůj čas našim žákům.