Návštěva deváťáků z Milénky v brněnské mešitě

Na začátku listopadu žáci devátých tříd navštívili v rámci výuky občanské výchovy první a jedinou nově postavenou mešitu v České republice. Jejich průvodcem byl pan Muneeb Alrawi, předseda Ústředí muslimských obcí. Ten nám ukázal budovu, stručně žákům představil základní ideje islámu a navíc jim dal vrchovatý prostor pro vlastní dotazy. Získali možnost zeptat se na cokoliv, co je v souvislosti s islámem zajímalo, ať už se to týkalo rodinného života, stravování, architektury, náboženství, hodnot muslimů či situace ve světě.
Mgr. Radovan Kolbaba