Oslava halloweenu je tradiční svátek, který se koná každý rok 31. října.
Svátek má původ v keltských rituálech, které měly ochraňovat před zlými duchy. Dnes je to hlavně zábava pro děti i dospělé, kteří si užívají atmosféru strachu a legrace.
Mgr. Kateřina Krajdlová