Speciální pedagogové

Mgr. Kateřina Krajdlová

speciální pedagog, logoped

Kontakt: 548 422 938, krajdlova@zsmilenova.cz, Edookit
Konzultace: vždy po předchozí domluvě – přes ŽK, emailem, telefonicky

• vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
• realizace diagnostických a intervenčních činností
• tvorba individuálních vzdělávacích plánů
• péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dle doporučení z PPP nebo SPC
• průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
• úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
• zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka
• metodická podpora učitelům i rodičům v péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
• logopedická prevence pro žáky s narušenou komunikační schopností

Mgr. et Mgr. Eva Přikrylová

speciální pedagog

Kontakt: 548 422 938, Edookit, prikrylova@zsmilenova.cz
Konzultace: vždy po předchozí domluvě – přes ŽK, emailem, telefonicky

• vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
• realizace diagnostických a intervenčních činností
• tvorba individuálních vzdělávacích plánů
• péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dle doporučení z PPP nebo SPC
• průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
• úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
• zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka
• metodická podpora učitelům i rodičům v péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Jana Bednářová

speciální pedagog, logoped

Kontakt: 548 422 938, bednarova @zsmilenova.cz, Edookit
Konzultace: vždy po předchozí domluvě – přes ŽK, emailem, telefonicky

• vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
• realizace diagnostických a intervenčních činností
• tvorba individuálních vzdělávacích plánů
• péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dle doporučení z PPP nebo SPC
• průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
• úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
• zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka
• metodická podpora učitelům i rodičům v péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
• logopedická prevence pro žáky s narušenou komunikační schopností

Mgr. Jana Hradská

speciální pedagog

Kontakt: 548 422 948, hradska@zsmilenova.cz, Edookit
Konzultace: vždy po předchozí domluvě – přes ŽK, emailem, telefonicky

• vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
• realizace diagnostických a intervenčních činností
• tvorba individuálních vzdělávacích plánů
• péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dle doporučení z PPP nebo SPC
• průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
• úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
• zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka
• metodická podpora učitelům i rodičům v péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami