Speciální pedagogové

Mgr. Petra Kachlíková

speciální pedagožka

Kontakt: 548 422 940, pkachlikova@zsmilenova.cz, Edookit
Konzultace: nejlépe po předchozí domluvě – přes ŽK, emailem, telefonicky

pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají doporučena podpůrná opatření z PPP nebo SPC a

pracují podle IVP - reedukace specifických vývojových poruch

pomáhá s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů

poskytuje metodickou podporu učitelům i rodičům v péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Radka Retková

speciální pedagožka

Kontakt: retkova@zsmilenova.cz, Edookit
Konzultace: nejlépe po předchozí domluvě – přes ŽK, emailem, telefonicky