Desatero pro prvňáčky a jejich rodiče

DESATERO PRO PRVŇÁČKY

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím jak se jmenují rodiče.
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce kličku.
3. Umím uklidit knížky, sešity, pastelky a hračky tam, kam patří.
4. Dovedu kreslit tužkou i pastelkami i malovat barvami.
5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
10. Do školní tašky si sám uložím věci.

DESATERO PRO RODIČE

1. Každý den kontroluji za přítomnosti svého prvňáčka jeho školní tašku.
2. Každý den zkontroluji penál a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.
3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.
4. Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky až po informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků.
5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.
6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
7. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.
8. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncert) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové vnímání.
9. Své dítě pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.
10. I když jsem za své dítě zodpovědný v nejvyšší míře já, zvykám si na zcela samozřejmou spolupráci s pedagogy, kteří chtějí rovněž pro mé dítě to nejlepší. Počítám s konzultacemi, vzájemným předáváním informací po telefonu, mailem, popřípadě i s návštěvou ve škole.