Podmínky pro hygienické a bezpečné zájmové vzdělávání

Řád školní družiny při ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14