Dne 10. 6. 2021 v 16 :00 se uskuteční tradiční pasování předškoláků .
Doufáme, že se bez problémů setkáme s rytíři, našimi předškoláčky i jejich rodiči.
Sváteční oblečení vítáno!