Dne 20. 5. 2021 se v naší MŠ uskuteční třídní focení.
Proběhne dopoledne POUZE pro děti navštěvující školku .
Toto focení bude netradiční a není třeba formální oblečení. Více informací podají učitelky ve třídách.