V prosinci na ZŠ Milénova proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. V první kategorii se nad nelehkým zadáním potili žáci 8. a 9. ročníků a velice se snažili. Tento rok bylo téma olympiády nazvané "Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa." Osmáci a deváťáci nejenže prokazovali své znalosti českých středověkých dějin, navíc pracovali s mapami, historickými obrazy, výňatky z literárních pramenů či fotografiemi středověkých památek.
Z 33 účastníků se více než třetina zařadila mezi úspěšné řešitele a tím nejlepším se stal Richard Vokál z IX. C který bude školu reprezentovat i v okresním kole. Gratulujeme!
Za vyučující Mgr. Radovan Kolbaba