Přijďte nás navštívit

Podporujeme sport

Naše školka

Máme talenty!

Hrajeme volejbal!

Elektronická žákovská knížka - vstup

Od 4.1. 2021 probíhá prezenční výuka pouze u prvního a druhého ročníku.
Ostatní třídy se vzdělávají distančním způsobem.

Povinné nošení roušek i během výuky.

Používání roušek je povinné ve všech prostorách školy i během vyučování.

Vedení školy

 

Prosím rodiče, aby měli při pobytu ve škole nasazenou roušku.

 

Získali jsme certifikát European Quality Label

Mateřská škola

Mikuláš 2020

NFORMACE O STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ