SPOLEK RODIČŮ LOSÍK

Místopředsedkyně:
Petra Šplíchalová
dítě ve třídě Motýlků
Kontakt: 603 937 651
petra.haluzova@centrum.cz

Předsedkyně:
Kateřina Nováková
děti ve třídě Koťátek a Slůňátek
Kontakt: 724 201 484
novakova.katerina@outlook.com

E-mail: spolek.losik@seznam.cz
Číslo účtu: 2601613549/2010