Zahájení školního roku: 4. 9. 2017 v 8.00 hodin

Prázdniny
podzimní: 26. a 27. 10. 2017
vánoční: 23. 12. – 2. 1. 2018 (vyuč. úterý 3. 1. 17)
pololetní: pátek 2. 2. 2018
jarní: 5. 2. – 11. 2. 2018
velikonoční: 29.3. – 30. 3. 2018
letní: 2. 7. – 2. 9. 2017

Klasifikační pedagogické rady: 14. 11. , 29. 1., 17. 4., 25.6.

Třídní schůzky a hovorové hodiny: 3. 10., 13. 12., 20. 3., 16. 5.