Zahájení školního roku: 3. 9. 2018 v 8.00 hodin

Prázdniny
podzimní: 29. a 30. 10. 2018
vánoční: 22. 12. – 2. 1. 2019 (vyuč. čtvrtek 3. 1. 19)
pololetní: pátek 1. 2. 2019
jarní: 11. 2. – 17. 2. 2019
velikonoční: 18. 4. – 19. 4. 2019
letní: 29. 6. – 1. 9. 2019

Klasifikační pedagogické rady: 20. 11. , 29. 1., 16. 4., 24.6.

Třídní schůzky a hovorové hodiny: 18. 9., 11. 12., 19. 3., 14. 5.