Informace

Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáka ve školní družině viz. zápisník žáka.