Informace

Zápis žáků do školní družiny

školní rok 2019 / 2020

Zápis žáků budoucích II. - V. ročníků se bude konat
8. 4. 2019 od 8.00 hod do 11.00 hod a
9. 4. 2019 od 15.30 hod do 18. 00 hod v pavilonu C.

3. 1. 2019 Předána informace o platbě za ŠD.