Informace

Sdělení školní družiny

Vážení rodiče,
dne 28. 6. 2019 bude provoz školní družiny
do 15 hodin.

3. 1. 2019 Předána informace o platbě za ŠD.