2. stupeň ZŠ — třídní učitelé

Všichni pracovníci mají e-mail ve tvaru "přijmení@zsmilenova.cz". Bez diakritiky.

Třída Jméno Kontakt Předmět / funkce
VI.A Mgr. Tereza Plšková 548 422 936 Ov, Nj
VI.B Mgr. Hana Mendlíková 548 422 939 Aj
VI.C Mgr. Václav Starý 548 422 949 Tv
VII.A Mgr. Julie Vlková 548 422 943 M, F
VII.B Mgr. Marcela Lehotská 548 422 943 M, Hv, dramatická výchova
VII.C Mgr. Andrea Zachovalová 548 422 940 Př, Tv
VII.D Mgr. Lenka Baranová 548 422 940 TV, OV, Plavání
VIII.A Mgr. Zlatuše Bytešníková 548 422 941 VV, D
VIII.B Mgr. Ivana Ondrůšková 548 422 941 D,Nj
VIII.C Mgr. Miroslav Havlíček 548 422 936 Aj, Sp
IX.A RNDr. Zuzana Mijatovičová 548 422 943 M, F
IX.B Mgr. Jarmila Koreňová 548 422 936 Čj, D, Ru
IX.C Mgr. Jana Nálezková 548 422 935 M, F, prevence soc-pat jevů

2. stupeň ZŠ — netřídní učitelé

Jméno Kontakt Předmět / fu
Mgr. Jiří Křenek 548 422 932 M, ředitel školy
Mgr. Michal Pokorný 548 422 934 TV, OV, zástupce pro 2.stupeň
Mgr. Jana Hulíková 548 422 935 ČJ, D, výchovný poradce 6.- 9. roč.
Mgr. Hana Charvátová 548 422 939 AJ
Mgr. Petr Horáček 548 422 943 Inf, Sp, metodik ICT
Mgr. Jiří Novotný 548 422 943 CH, PŘ, SP
Mgr. Petra Pištěková 548 422 939 AJ
Mgr. Hana Mendlíková 548 422 939 AJ
Mgr. Andrea Lábadiová 548 422 939 AJ
Mgr.Taťána Ochmanová 548 422 939 AJ
Mgr. Zuzana Vlčková 548 422 939 Aj, Hv
Mgr. Jana Kapounková 548 422 940 Z, Tv
Mgr. Michaela Krejčí 548 422 936 Čj, Hv
Mgr. Petra Petříková 548 422 940 Z, Ov, Ro
Mgr. Šárka Sklenářová 548 422 940 Nj
Mgr. Magda Pojerová 548 422 943 M, Tv
Mgr. Filip Vlček 548 422 949 Tv, Ro
Mgr. Ivana Vojtěšková 548 422 941 Vv
Jana Levíčková 548 422 936 asistentka
Mgr. Alena Musilová 548 422 941 Čj, Hv