2. stupeň ZŠ — třídní učitelé

Všichni pracovníci mají e-mailovou schránku ve formátu "jmeno@zsmilenova.cz". Bez diakritiky. Seznam jmen je uvedený v tabulce níže.

Třída Jméno Kontakt Předmět / funkce Jméno emailu
VI.A Mgr. Hana Charvátová 548 422 939 Aj, Ro charvatova
VI.B Mgr. Svatava Čuprová 548 422 936 Aj, Čj, Ro cuprova
VI.C Mgr. Jan Bednář 548 422 949 Tv, Sp, Ro, Inf bednar
VII.A Mgr. Julie Vlková 548 422 943 M, F vlkova
VII.B Mgr. Lenka Baranová 548 422 940 Ov, Ro, Tv baranova
VII.C Mgr. Václav Starý 548 422 949 Tv, Ro stary
VIII.A Mgr. Zlatuše Bytešníková 548 422 941 D, Vv bytesnikova
VIII.B Mgr. Ivana Ondrůšková 548 422 941 D, Nj, Rj ondruskova
VIII.C Mgr. Andrea Zachovalová 548 422 940 Př, Tv zachovalova
IX.A RNDr. Zuzana Mijatovićová 548 422 943 M, F mijatovicova
IX.B Mgr. Jarmila Koreňová 548 422 936 Čj, D, Rj korenova
IX.C Mgr. Kateřina Nálezková 548 422 943 M, Tv knalezkova

2. stupeň ZŠ — netřídní učitelé

Jméno Kontakt Předmět / fu Jméno emailu
Mgr. Jiří Křenek 548 422 932 M, ředitel školy krenek
Mgr. Michal Pokorný 548 422 934 Tv, zástupce pro 2.stupeň pokorny
Mgr. Jana Hulíková 548 422 935 ČJ, D, výchovný poradce 6.- 9. roč. hulikova
Mgr. Jana Nálezková 548 422 935 M, F, metodik prevence nalezkova
Mgr. Jan Bednář 548 422 949 Tv, Inf, Sp bednar
Mgr. Martin Bednařík 548 422 936 Čj mbednarik
Mgr. Miroslav Havlíček 548 422 936 Aj, Inf, Sp havlicek
Mgr. Jana Kapounková 548 422 940 Tv, Z kapounkova
Mgr. Radovan Kolbaba 548 422 939 Aj, D, Ov, Ro kolbaba
Mgr. Miriam Kudrnová 548 422 941 Čj, Hv kudrnova
Mgr. Michaela Měchurová 548 422 943 M, Inf mechurova
Mgr. Alena Musilová 548 422 941 Čj, Hv musilova
Mgr. Věra Nováčková 548 422 940 Nj, Tv, Ro, Sp vnovackova
Mgr. Jiří Novotný 548 422 943 Ch, Př, Sp novotny
Mgr. Petra Petříková 548 422 940 Př, Z, Ro, Sp petrikova
Mgr. Petra Pištěková 548 422 939 Aj pistekova
Mgr. Eliška Saitlová 548 422 939 Aj, Nj saitlova
Mgr. Bc. Kateřina Slívová 548 422 935 Aj, Čj, Ov, Sp slivova
Mgr. Milena Vořechovská 548 422 936 Aj, Čj, Ov vorechovska
Mgr. Ivana Záhorová Vojtěšková 548 422 941 Vv vojteskova
Zora Barkerová 548 422 939 asistentka v VIII.B barkerova
Mgr. Jana Levíčková 548 422 936 asistentka v VIII. A levickova
Jana Škaroupková 548 422 945 asistentka v VI. B skaroupkova
Marcela Stanislavová 548 422 943 asistentka v VI. A stanislavova