Třídy mateřské školy

Provoz jednotlivých tříd:

I. třída Slůňátka: 7:30 – 15:00
II. třída Koťátka: 6:30 – 16:30
III. třída Motýlci: 7:30 – 16:00
IV. třída Berušky: 7:00 – 16:30
V. třída Sluníčka: 7:00 – 16:00

Ve školním roce 2018/2019 pracují s dětmi tyto paní učitelky:

I. třída Slůňátka – paní učitelky Bc. Leona Smetanová a Jana Höklová
II. třída Koťátka – paní učitelky Bc. Lucie Morysová a Mgr. Klaudia Dobrotová
III. třída Motýlci – paní učitelky Mgr. Eva Krupková a Lenka Sekyrová
IV. třída Berušky – paní učitelky Lea Kalinová a Silvie Horáčková ,
asistentka pedagoga Rudolfa Dostalová
V. třída Sluníčka – paní učitelky Gabriela Hrstková a Iveta Žákovská
školní asistentka - Irena Kolaříková
Třídy Koťátek, Sluníček, Motýlků a Berušek jsou věkově smíšené, do třídy Slůňátek chodí děti s odkladem školní docházky a předškoláci.