1. stupeň ZŠ — třídní učitelé

Všichni pracovníci mají e-mailovou schránku ve formátu "přijmení@zsmilenova.cz". Bez diakritiky.

Třída Jméno Kontakt Předmět / funkce
I.A Mgr. Petra Wechslerová 548 422 945
I.B Mgr. Sabina Freibergová 548 422 945
I.C Mgr. Eva Nováčková 548 422 945 metodik prevence
II.A Mgr. et Mgr. Soňa Dočekalová 548 422 945
II.B Mgr. Ludmila Vaňková 548 422 937
II.C Mgr. Markéta Babičková 548 422 945
III.A PaedDr. Iva Stříbrná 548 422 937
III.B Mgr. Zita Šulcová 548 422 937
III.C Mgr. Michaela Zřídkaveselá 548 422 937 vých. poradce 1. – 5. třída
IV.A Mgr. Jitka Švestková 548 422 936
IV.B Mgr. Eva Leblová 548 422 940
IV.C Eliška Brenkusová 548 422 937
IV.D Mgr. Eva Kuncová 548 422 945
V.A Mgr. Žaneta Matoušková 548 422 945
V.B Mgr. Zuzana Vlčková 548 422 945
V.C Mgr. et Mgr. Veronika Menšíková 548 422 945

1. stupeň ZŠ — netřídní učitelé

Jméno Kontakt Předmět / funkce
Mgr. Marcela Hurytová 548 422 934 zástupce pro I. stupeň
Mgr. Hana Charvátová 548 422 939 AJ
Mgr. Marcela Hurytová 548 422 934 AJ
Mgr. Hana Mendlíková 548 422 939 AJ
Mgr. Zuzana Vlčková 548 422 939 AJ
Mgr. Andrea Lábadiová 548 422 939 AJ
Mgr. Taťána Ochmanová 548 422 939 AJ
Sylvie Neumanová 548 422 945 asistentka
Jana Jeglová 548 422 945 asistentka
Martina Pospíšilová 548 422 945 asistetnka
Jana Škaroupková 548 422 945 asistentka
Pavlína Vaňková 548 422 945 asistentka
Mgr. Magda Pojerová 548 422 943 M, TV