1. stupeň ZŠ — třídní učitelé

Všichni pracovníci mají e-mailovou schránku ve formátu "přijmení@zsmilenova.cz". Bez diakritiky.

Třída Jméno Kontakt Předmět / funkce
I.A Mgr. Soňa Dočekalová 548 422 945
I.B Mgr. Ludmila Vaňková 548 422 937
I.C Mgr. Markéta Babičková 548 422 945
II.A PaedDr. Iva Stříbrná 548 422 937 vých. poradce 1. – 5. třída
II.B Mgr. Zita Šulcová 548 422 937
II.C Mgr. Zřídkaveselá Michaela 548 422 937
III.A Mgr. Wechslerová Petra 548 422 945
III.B Mgr. Irena Klevetová 548 422 937
III.C Mgr. Eva Nováčková 548 422 937 metodik prevence
III.D Mgr. Sabina Freibergová 548 422 945
IV.A Mgr. Žaneta Matoušková 548 422 945
IV.B Mgr. Iveta Rašovská (Mgr. Andrea Tošenovjanová - na mateřské) 548 422 940
IV.C Mgr. Veronika Menšíková 548 422 945
V.A Mgr. Jitka Švestková 548 422 936
V.B Mgr. Eva Kuncová 548 422 945
V.C Mgr. Eva Leblová 548 422 940

1. stupeň ZŠ — netřídní učitelé

Jméno Kontakt Předmět / funkce
Mgr. Marcela Hurytová 548 422 934 zástupce pro I. stupeň
Mgr. Tomáš Petrželka 548 422 939 AJ
Mgr. Marcela Hurytová 548 422 934 AJ
Mgr. Hana Mendlíková 548 422 939 AJ
Mgr. Zuzana Vlčková 548 422 939 AJ
Mgr. Jitka Jurenová 548 422 945 PRV II.B, vaření 6.ročníky
Sylvie Neumannová 548 422 945 asistentka
Jana Jeglová 548 422 945 asistentka
Barbora Kakáčová 548 422 930 asistentka
Martina Pospíšilová 548 422 945 asistetnka
Jana Škaroupková 548 422 945 asistentka
Pavla Drábková 548 422 930 asistentka