O velikonocích si děti ze 3. a 4. tříd v rámci výuky anglického jazyka vyzkoušely tradiční hledání velikonočních vajíček. Předtím však musely splnit řadu úkolů a prokázat své znalosti
slovní zásoby a tradičních velikonočních zvyků v anglicky mluvících zemích. Všichni to zvládli na jedničku a svoji odměnu si zasloužili.
Mgr. Zuzana Vlčková