Speciální pedagogové

Mgr. David Lorenz

speciální pedagog

Kontakt: 548 422 930, davi.lorenz@gmail.com, Edookit
Konzultace: nejlépe po předchozí domluvě – přes ŽK, emailem, telefonicky

pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají doporučena podpůrná opatření z PPP nebo SPC a

pracují podle IVP - reedukace specifických vývojových poruch

pomáhá s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů

poskytuje metodickou podporu učitelům i rodičům v péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Jan Vrožina

speciální pedagog

Kontakt: 548 422 939, vrozina@zsmilenova.cz, Edookit
Konzultace: nejlépe po předchozí domluvě – přes ŽK, emailem, telefonicky

pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podílí se na reedukaci specifických vývojových poruch

vytipovaným dětem pomáhá se zvládnutím učiva

pomáhá s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů

konzultuje s učiteli práci s vytipovanými dětmi