Dne 19. dubna 2018 se v naší MŠ uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9:00 - 12:00 hod a 13:00 - 16:00 hod.
Těšíme se na Vás a Vaše děti. Příjďte se podívat a nechat si zodpovědět otázky , které Vás zajímají. Za celý kolektiv Bc. Leona Smetanová.