MATEMATICKÁ SOUTĚŽ PYTHAGORIÁDA
Dne 20. října proběhlo na naší škole školní kolo 45. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda. Účastnili se jí žáci 6. - 9. ročníku, kteří rádi řeší zajímavé úlohy. Každý účastník řešil během 60 minut 15 úloh své kategorie. Za každou správnou odpověď získal jeden bod. Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal nejméně 9 bodů.
Účast byla bohatá, celkem se zúčastnilo 96 žáků, z toho 40 žáků z 6., 9 žáků ze 7., 28 žáků z 8. a 19 žáků z 9. ročníku.
Úlohy, které žáci řešili, byly náročné, přesto se 9 žáků stalo úspěšnými řešiteli – Vítek Jarošek z VIII. A – nejúspěšnější řešitel se ziskem 12 bodů, Julie Vojkůvková z VI. C – 11 bodů, Rozálie Vojkůvková z VI. C – 11 bodů, František Kvapil z IX. A – 11 bodů, Lucie Pavlíčková z VII. C – 10 bodů, Aleš Babáček z IX. C – 10 bodů, Vojtěch Chovanec z IX. A – 10 bodů, Nikita Musilová z VI. C – 9 bodů a Jan Novický z VIII. B – 9 bodů.
O postupujících žácích rozhoduje škola, která pořádá městské kolo.
Děkujeme všem žákům za účast, postupujícím do městského kola blahopřejeme a držíme palce.

Za vyučující matematiky
Zuzana Mijatovićová