Moravská zemská knihovna v Brně je jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí v České republice.
Žáci 9. ročníku se při její červnové návštěvě ocitli mezi regály plnými knih z různých zemí světa a všech možných jazyků. Kromě angličtiny a němčiny našli i díla ve francouzštině, španělštině, italštině či ruštině
Jednou z největších předností cizojazyčné knihovny je přístup k rozsáhlým databázím. K dispozici je mnoho elektronických zdrojů, které usnadňují vyhledávání informací v různých jazycích. S pomocí paní knihovnice se žáci seznámili s několika databázemi, které umožňují přístup k cizojazyčné literatuře, akademickým článkům a dalším zdrojům.
Na místě si zájemci také vyplnili online žádost o členství v MZK a získali průkazku čtenáře, která jim až do 20 let umožňuje bezplatně využívat celý fond MZK.

Mgr. Petra Píštěková