STRAŠIDELNÝ HALLOWEEN
Poslední říjnový den vybízel k uspořádání školní akce „Strašidelný Halloween“.
Škola se zaplnila řadou nápaditých a strašidelných kostýmů i masek v podání nejen dětí, ale i dospělých.
V některých hodinách probíhala netradiční výuka, během níž si žáci hravou formou, po halloweensku, procvičovali učivo. Nezapomněli jsme si připomenout ani český svátek – „Dušičky“.
Všichni jsme si tento den užili a těšíme se na další! 😊
Soňa Dočekalová a Veronika Špatná