Vydávání svačin

Z důvodu nedostatečného zájmu nebude ŠJ tento školní rok připravovat ovocné svačiny.

Informace o školním stravování

Na základě vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů, se mění skupiny strávníků podle věku dítěte. Změny se týkají dětí, které ve školním roce od 1.9.2017 do 31.8.2018 dovrší 11 a 15 let. Tyto děti budou počítány v následující skupině již od začátku školního roku.

Výdej obědů od 11.15 hod do 14.00 hod.
Informace ve školní jídelně na telefonu 548 422 946
Stravování se neposkytuje v době prázdnin a ředitelského volna.
VÝBĚR ZE DVOU DRUHŮ JÍDEL – každý zaplacený strávník má přihlášený oběd č. 1. Oběd č. 2 si každý zvolí sám na terminále ve školní jídelně, nebo přes internet na www.strava.cz

Ceny za obědy od 1.9.2017

 1. skupina – strávníci 7 - 10 let = 26,- Kč …………......maso 60 g
 2. skupina - strávníci 11 - 14 let = 28,- Kč……………...maso 70g
 3. skupina - strávníci 15 a více let = 30,- Kč…………...maso 80g
 4. cizí strávníci = 52,- Kč…………….....maso 80g

svačina – ovoce = 10,- Kč

Na stravování je nutné zakoupit čip u stravovací referentky

Platba stravného ve školní jídelně

Platbu nutno provést do 20. dne stávajícího měsíce na následující měsíc.

 • INKASEM : v České spořitelně podepsat INKASNÍ PŘÍKAZ, uvést číslo sběrného účtu : 100115171
 • Z ÚČTU JINÝCH BANK: platbu možno provádět jednorázovým, nebo trvalým převodním příkazem nejpozději do 20. dne na následující měsíc. Při platbě v hotovosti na pokladně KB banky si banka účtuje poplatek.
 • SLOŽENKOU: pokud nemají rodiče založený žádný účet, vyzvednou si v kanceláři ŠJ složenku s variabilním symbolem dítěte
  Stravné v hotovosti nelze z provozních důvodů vybírat (jen ve výjimečných případech).

ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY: 1170910247/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: Každé dítě má přidělený variabilní symbol, který vám sdělí stravovací referentka na tel. čísle : 548 422 946 od 8 – 14 hod.

Odhlášky obědů

 • Na druhý den: osobně, nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny do 12.30 hod. tel. 548 422 946
 • Přes internet – www.strava.cz (číslo jídelny 0221, uživatelské jméno a heslo = variabilní symbol strávníka). Heslo si po prvním přihlášení do systému změňte.)
 • Strávník má nárok na zvýhodněnou stravu tj. za cenu potravin pouze v době pobytu ve škole, nebo první den nemoci (vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování §4 odst.9).
 • Pokud nebude strava řádně odhlášena, strávník si ji neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré provozní náklady na přípravu stravy (+22,- Kč k ceně oběda).
 • Výdej obědů do jídlonosičů je od 11 – 11:30 a od 13 – 13:30 hod
 • Peníze za odhlášené obědy si rodiče odečtou od platby za následující měsíc, nebo jsou automaticky převedeny do dalších měsíců a vedeny jako přeplatky.
 • Přeplatky k 30.6. se převádějí do nového školního roku a zohlední se při zálohách za měsíc září. Vrací se pouze žákům, kteří ze školy odchází, nebo na vyžádání rodičů.

Stravovací komise

Dobrovolníci z řad rodičů se můžou kdykoliv přijít podívat na výdej obědů, zkontrolovat váhu porcí dle stravovacích norem a posoudit kvalitu a chuť podávaných jídel.

Seznam alergenů v jídlech

Aktuální seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU. Informace o alergenech bude na požádání poskytnuta vedoucí ŠJ Šárkou Zemanovou na tel.: 548 422 946.

Seznam alergenů obsažených ve směrnici můžete stáhnout zde:

STRAVOVÁNÍ SE NEPOSKYTUJE V DOBĚ PRÁZDNIN A ŘEDITELSKÉHO VOLNA.

INFORMACE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - tel. 548 422 946