Školní psycholog

Mgr. Jana Pospíšilová

  • školní psycholožka

Kontakt: 548 422 938, psycholozka@zsmilenova.cz, Edookit
Pracovna: pavilon C, oddělení školní družiny, místnost č. 316 (předposlední dveře vlevo)
Konzultační hodiny:

Ve škole mě v případě akutní záležitosti zastihnete od pondělí do pátku vždy v čase 9:00 – 13:00.
Konzultace v pozdějších či dřívějších hodinách jsou též možné.
Vždy se, prosím, na konkrétní termín schůzky domlouvejte předem (e-mailem, telefonicky či přes Edookit), ať máte jistotu, že na sebe budeme mít dostatek času.
Žáci mě mohou osobně kontaktovat kdykoli během dne (o přestávkách či po vyučování).

Konzultace s rodiči a žáky jsou poskytovány bezplatně.

Vážení rodiče, vážení učitelé, milí žáci,
mým cílem je pomoci vytvářet příjemné školní prostředí, kde se děti i učitelé budou cítit dobře a spokojeně a kde se jim bude dařit. Jsem tu k dispozici pro žáky, jejich rodiče/zákonné zástupce i učitele, poskytuji odborné psychologické poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje.
S čím se můžete na školního psychologa obrátit:

Děti / žáci
• když máš problémy s učením (potíže se soustředěním, strach ze zkoušení nebo mluvení před třídou,
když tě trápí tréma, když ses náhle zhoršil/a ve známkách, aj.)
• když se necítíš dobře ve třídě, nerozumíš si se spolužáky nebo nevycházíš s učitelem
• když tě trápí vztahy s rodiči, sourozenci, kamarády či partnerem
• když prožíváš náročné období (rozvod rodičů, hádky, konflikty, samota, aj.)
• když máš pocit, že něco trápí tvého kamaráda nebo spolužáka
• když máš pocit, že někdo ve třídě nebo ve škole ubližuje slabšímu
• když se nemůžeš rozhodnout, na jakou střední školu jít, nebo se potřebuješ poradit, jakým směrem se dále ubírat
• když chceš zlepšit a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti
• KDYKOLIV, když se chceš svěřit se svým trápením a potřebuješ si s někým popovídat

Pokud se z nějakého důvodu ostýcháš přijít, můžeš využít anonymní schránku důvěry, která je umístěna na 2. stupni v pavilonu B (vedle kabinetu Mgr. Jany Hulíkové a Mgr. Jany Nálezkové).
Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na základě vlastního přání či na žádost rodičů. S dětmi pracuji individuálně, ve skupině i v rámci celých tříd.

Rodiče
• když se u Vašeho dítěte náhle změní školní výkon, chování nebo prožívání (je smutné, nešťastné, aj.)
• když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy a nevíte, co s tím (dítě má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé a straní se lidí, aj.)
• když potřebujete konzultovat otázky vhodného vedení dítěte – výchovné problémy, způsoby správné přípravy na výuku, aj.
• když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na Vaše dítě (rozvod, aj.)
• když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
• když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
Přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve to společně začneme řešit, tím menší budou následky.

Pedagogové
• pomáhám řešit výchovné a výukové potíže žáků
• spolupracuji s pedagogy na vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, dále na prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví, aj.) a pomáhám řešit již vzniklé problémy
• nabízím podporu v náročných životních situacích